Η Ανάπτυξη του Λόγου

Τι να κάνετε για να διευκολύνετε τα παιδιά σας στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. O λόγος είναι ένα σύστημα επικοινωνίας. Η εκμάθησή του είναι μια σύνθετη διαδικασία που περνά μέσα από διάφορα εξελικτικά στάδια.

Η προσχολική ηλικία είναι η περίοδος της μέγιστης ανάπτυξης, έτσι ώστε το παιδί των 5-6 ετών να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να προχωρήσει στη σχολική μάθηση. Η απόκτηση του λόγου ακολουθεί μια εξελικτική πορεία και αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να ενθαρρύνουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους. Το μωρό πρέπει να μάθει οτι από τους απλούς ήχους σχηματίζονται λέξεις, από τις λέξεις προτάσεις και από τις προτάσεις ολοκληρωμένες ιστορίες. Αν και το παιδί θα πει την πρώτη του λεξούλα γύρω στους δώδεκα με δεκατέσσερις μήνες, η διαδικασία της μάθησης ξεκινά από τη γέννηση. Αυτό σημαίνει οτι το μωρό κατανοεί τη γλώσσα πολύ πριν καταφέρει να μιλήσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, λοιπόν, οι γονείς να παρέχουν τις απαραίτητες προυποθέσεις ούτως ώστε να εξελίσσεται ομαλά η πορεία της ανάπτυξης του λόγου του παιδιού.