Κάθε γράμμα είναι ένας ήχος! Η Αλφαβήτα με φωνήματα.