Τι είναι η λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με τις διαταραχές του προφορικού και γραπτού λόγου.

Ειδικότερα η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές:

  • επικοινωνίας/ λόγου (προφορική και μη)
  • ομιλίας
  • φωνής
  • σίτισης και κατάποσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Ο σκοπός της λογοθεραπείας είναι:

  • η πρόληψη
  • η διάγνωση
  • η πρόγνωση
  • η αποκατάσταση & η επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και της επικοινωνίας.