Ειδική Αγωγή

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού αφορά τη διάγνωση, την αξιολόγηση και τη θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με δυσκολίες. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα ειδικής αγωγής αφορούν παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν:

  • ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία)
  • μαθησιακές δυσκολίες
  • νοητική υστέρηση
  • διάσπαση προσοχής/υπερκινητικότητα
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο Asperger)

Ο ειδικός παιδαγωγός καλείται να παρέμβει και να χρησιμοποιήσει τεχνικές, ώστε να διευκολύνει τη μάθηση και να "μεταφέρει" γνώση μ’ ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, όταν παρατηρείται :

  • δυσκολία στην ανάγνωση, γραφή και ορθογραφία
  • δυσκολία στα μαθηματικά
  • δυσκολία στην κατανόηση
  • μειωμένη συγκέντρωση προσοχής
  • δυσκολία στην κατάκτηση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

Ανάλογα την δυσκολία του παιδιού οι εκπαιδευτικές στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένη εκπαίδευση ή εργασία σε μικρές ομάδες. Τα προγράμματα παρέμβασης δομούνται για κάθε μαθητή ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες.

Ο ειδικός παιδαγωγός συνεργάζεται στενά με τους γονείς και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. Είναι αυτός που θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για το μαθησιακό επίπεδο που βρίσκεται το παιδί, για τα στάδια εξέλιξης του. Επιπλέον είναι αυτός που θα συμβουλέψει, θα στηρίξει και θα καθοδηγήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών του παιδιού ή εφήβου.