Ειδική Αγωγή: Χρήσιμες Συμβουλές

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες οδηγίες προς τους γονείς ώστε η καθημερινή επαφή με τα παιδιά να προάγει τον λόγο και την σκέψη:

 • Οργανώστε το υλικό:

  για ν’αποφύγετε το ψάξιμο (π.χ Πού είναι το βιβλίο μου;) χρησιμοποιήστε ένα κουτί, ένα συρτάρι και τοποθετήστε μέσα όλα τα απαραίτητα υλικά που χρειάζεται για τη μελέτη (μολύβια, γόμες, ξύστρες, λεξικό, μαρκαδόρους κ.ά)

 • Επιλέξτε μαζί το κατάλληλο περιβάλλον μελέτης:

  ρωτήστε το παιδί πού και πώς του/της αρέσει να διαβάζει και σεβαστείτε τις επιλογές του/της. Κατάλληλο περιβάλλον είναι αυτό όπου εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση της μελέτης.

 • Φτιάξτε ένα πλάνο μελέτης και ακολουθήστε το:

  με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αποφασίστε:

  Συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα γίνεται η μελέτη (αμέσως μετά το σχολείο, αμέσως μετά το φαγητό)

  Βάλτε σε σειρά τις εργασίες (από τις πιο εύκολες στις πιο δύσκολες ή το αντίστροφο)

  Συμφωνήστε και καθορίστε συγκεκριμένες περιόδους μελέτης και διαλείμματος (π.χ τριάντα λεπτά μελέτη της γλώσσας θα χωριστεί σε δύο 15λεπτα μ’ένα ενδιάμεσο πεντάλεπτο διάλλειμμα)

  Χρησιμοποιήστε χρονόμετρα για σαφή καθορισμό του χρόνου έναρξης και λήξης των εργασιών, υπενθυμίζοντας του/της πόσος χρόνος απομένει για την ολοκλήρωση των εργασιών του/της

 • Επιβραβεύστε την προσπάθεια του παιδιού και όχι μόνο το αποτέλεσμα
 • Να δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιούνται οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, ακόμα και αν δεν θεωρούνται σημαντικά για την σχολική του επιτυχία
 • Να είστε ενθαρρυντικοί απέναντι στο παιδί και να του αναθέτετε δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία.