Συχνές Ερωτήσεις Ειδικής Αγωγής

 • Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α’ Δημοτικού;

  Το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α’Δημοτικού είναι η χρονολογική του ηλικία. Σήμερα οι ειδικοί γνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει δικό του ρυθμό ανάπτυξης και αφομοίωσης. Επομένως, η συμπλήρωση της χρονολογικής ηλικίας δεν αποτελεί εγγύηση για την ομαλή και επιτυχή έναρξη της Α’ Δημοτικού.

  Προκειμένου ν’αξιολογηθεί η ικανότητα του παιδιού και να εντοπιστούν τυχόν αναπτυξιακές ελλείψεις ή ενδείξεις ανωριμότητας που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικής, εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης, το Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού με τη χρήση σταθμισμένων τεστ αξιολόγησης.

 • Ποιες είναι οι ενδείξεις εμφάνισης των Μαθησιακών Δυσκολιών στην προσχολική ηλικία;

  • Δυσκολίες συγκέντρωσης
  • Δυσκολίες στη μνήμη
  • Δυσκολία ακολουθίας μιας σειράς οδηγιών
  • Γραφοκινητικές δυσκολίες
  • Δυσκολίες αντίληψης των ποσοτήτων
  • Δυσκολίες προσανατολισμού
  • Περιορισμένο λεξιλόγιο

 • Το παιδί μου δε μπορεί να συγκεντρωθεί και είναι ανοργάνωτο. Αυτά τα σημάδια είναι ανησυχητικά;

  Η ικανότητα συγκέντρωσης διαφέρει από ηλικία σε ηλικία.Παιδιά που είναι ιδιαίτερα υπερκινητικά κατά την προσχολική ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν δυσκολίες συγκέντρωσης κατά τη σχολική ηλικία. Κατ’επέκταση είναι πιθανόν να παρουσιάσουν δυσκολία και στην οργάνωση της μελέτης τους ή στην παρακολούθηση του μαθήματος.

 • Είναι ένδειξη μαθησιακών δυσκολιών η παράλειψη ή αντιστροφή γραμμάτων;

  Η παράλειψη των γραμμάτων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο σε παιδιά που μαθαίνουν να γράφουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το χαρακτηριστικό σταδιακά εξαφανίζεται. Αν συνεχιστεί και μετά το δεύτερο τρίμηνο της Β’Δημοτικού (λίγο μετά τα Χριστούγεννα της Β’Δημοτικού) πρέπει ν’απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό.

 • Το παιδί μου καθυστερεί πολύ στο διάβασμα και στο γράψιμο.Πότε πρέπει ν’ανησυχήσω;

  Υπάρχουν παιδιά, τα οποία εκ φύσεως είναι αργά στην ολοκλήρωση οποιασδήποτε δραστηριότητας (σχολικής ή μη). Αν αυτή η έλλειψη ταχύτητας συνδυαστεί με δυσκολία εκμάθησης του μηχανισμού ανάγνωσης από την 1η Δημοτικού και επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, θα πρέπει ν’απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για την αξιολόγηση πιθανών δυσκολιών του παιδιού και την αντιμετώπιση τους.

 • Το παιδί μου είναι δε θυμάται τους ορθογραφικούς κανόνες. Πότε πρέπει ν’απευθυνθώ σε ειδικό;

  Το είδος, η ποσότητα και η σημασία των ορθογραφικών λαθών διαφοροποιούνται από ηλικία σε ηλικία. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση των ορθογραφικών λαθών θα πρέπει να γίνει από κάποιον ειδικό,ο οποίος θα αξιολογήσει τη συνολική σχολική επίδοση του παιδιού.

 • Πώς αντιμετωπίζονται οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;

  Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρεται σε μαθητές που η σχολική τους επίδοση είναι χαμηλή ή πολύ χαμηλότερη αναφορικά με το νοητικό τους δυναμικό. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο και ποικίλουν από ήπια μέχρι σοβαρή δυσκολία στη μαθησιακή διαδικασία.

  Όταν αντιμετωπίζονται έγκαιρα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού, στην εκμάθηση τεχνικών συγκέντρωσης, μελέτης και εξέλιξης των μαθησιακών του ικανοτήτων.