Η Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Βασικός στόχος της εργοθεραπείας είναι η ώθηση των ανθρώπων στην συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ενισχύονται διάφοροι τομείς των ανθρωπίνων δεξιοτήτων.

Κάποιοι απο αυτούς είναι οι ακόλουθοι :

  • Αδρή κινητικότητα (Βάδιση, ισορροπία, δραστηριότητες με μπάλα κλπ)
  • Λεπτή κινητικότητα (Γραφή, τριποδική λαβή, φερμουάρ, κουμπιά κλπ)
  • Οπτικόκινητικος συντονισμός (Ψαλίδι, αθλήματα όπως μπάσκετ, στόχος κλπ)
  • Οπτικό χωρική αντίληψη (Κατασκευή παζλ, ενσφηνώματα, κλπ)
  • Οπτική αντίληψη (Ομοιότητες και διαφορές, μίμηση κατασκευών κλπ)
  • Δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (Ένδυση- υπόδυση, διαχείριση χρημάτων κλπ)
  • Γνωστικές λειτουργίες (Προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη κλπ)

Η συμμετοχή ενός ατόμου στην καθημερινή ζωή επηρεάζεται απο φυσικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς παράγοντες. Η εκπαίδευση των εργοθεραπευτών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών και ιατρικών επιστημών, ώστε να αποκαθίστανται στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο στην συμμετοχή του στην καθημερινότητα. Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν σε διάφορα κλινικά πλαίσια (θεραπευτήρια, σχολεία, κατ' οίκον κ.α.).