Συχνές Ερωτήσεις Λογοθεραπείας

 • Σε ποια ηλικία πρέπει να αναζητήσω βοήθεια για το παιδί μου;

  Οι λογοθεραπευτές ασχολούνται με παιδιά από την βρεφική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Αν πιστεύετε/θεωρείτε ότι το παιδί σας έχει δυσκολία στον λόγο/επικοινωνία τότε είναι καλό να απευθυνθείτε άμεσα σε έναν λογοθεραπευτή για μία αξιολόγηση ή/και συμβουλευτική. Ο ειδικός θα σας κατευθύνει ανάλογα και θα προτείνει αν είναι απαραίτητη η ένταξη του παιδιού σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα.

 • Πώς οργανώνεται ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα;

  Τα προγράμματα αποκατάστασης λόγου και ομιλίας είναι εξατομικευμένα. Ο θεραπευτής, βασιζόμενος στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θέτει στόχους και προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

 • Πώς μπορώ να συνεισφέρω στην λογοθεραπευτική αποκατάσταση του παιδιού μου;

  Αν και ο λογοθεραπευτής είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι απαραίτητο να γίνεται αντιληπτό από τον γονέα ότι η προσπάθεια είναι συνολική. Ο γονέας πρέπει να συνεργάζεται άμεσα με τον θεραπευτή, να ακολουθεί τις οδηγίες του αλλά και να συζητάει μαζί του τις απορίες ή/και προβληματισμούς του. Ακόμη, είναι σημαντικό να διοχετεύει θετικά συναισθήματα προς το παιδί για την λογοθεραπεία, ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας το, ώστε κι αυτό με τη σειρά του να εντείνει την προσπάθειά του.

 • Πόσο διαρκεί η λογοθεραπευτική αποκατάσταση και με ποια συχνότητα;

  Η διάρκεια και η συχνότητα της λογοθεραπείας ποικίλλει και εξαρτάται από έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων. Μεταξύ άλλων, ένας βασικός παράγοντας είναι το είδος και ο βαθμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα άτομο. Επίσης, εξαρτάται από την προσωπική ή/και οικογενειακή προσπάθεια που καταβάλλεται για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών.

 • Μπορεί μια διαταραχή στον λόγο να επηρεάσει την σχολική επίδοση του παιδιού μου;

  Παιδιά με διαταραχές στον λόγο είναι πιθανό να εμφανίσουν δυσκολίες στην σχολική τους επίδοση. Μπορεί να δυσκολευτούν με την ανάγνωση, με την κατανόηση ή με την απόδοση κειμένου ή/και νοήματος, με την οργάνωση του γραπτού λόγου ή/και της κριτικής τους σκέψης κ.ά. Οι πιθανότητες εμφάνισης αυτών των δυσκολιών ή/και ο βαθμός δυσκολίας μειώνεται, αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως οι διαταραχές λόγου και ομιλίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αναζητείται η γνώμη του ειδικού αν υπάρχει υποψία διαταραχής στο λόγο και στην ομιλίας ενός παιδιού.